Kesme - Kaynak Hizmeti

Kesme - Kaynak , Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden kullanarak ve aynı
cinsten veya erime aralığı aynı ve yaklaşık bir malzeme katarak veya katmadan birleştirmeye
metal kaynağı adı verilir. İki parçanın birleştirilmesinde ilave bir malzeme kullanılırsa, bu
malzemeye ilave metal adı verilir.

b) Ġmalat Cinsine Göre
-El Kaynağı: El kaynağında kaynak aleti elle kumanda edilir. Yardımcı aletlerde yine elle
idare edilir.
-Mekanik Kaynak: Kaynak aleti burada da elle kumanda edilir. Fakat yardımcı aletler
mekanik olarak çalışır.
-Yarı Otomatik Kaynak: Kaynak işlemi kaynakçı tarafından kumanda edilir, kontrol edilir
ve sonuçlandırılır. Kaynak otomatik olarak devam eder.
-Tam Otomatik Kaynak: Kaynak işlemi kaynakçı tarafından başlatılır. Fakat önceden belli
edilmiş bir programa göre devam eder. Durdurma tekrar kaynakçı tarafından yapılır.
c) Kaynağın Amacına Göre Sınıflandırma
-BirleĢtirme Kaynağı: İki veya daha fazla parçayı çözülmez bir bütün haline getirmek için
yapılan kaynaktır.
-Doldurma Kaynağı: Bir iş parçasının hacmindeki eksikliği tamamlamak veya hacmini
büyütmek, ayrıca korozyona veya aşındırıcı tesirlere karşı korumak amacıyla sınırlı bir alan
dahilinde malzeme kaynak etmektir. Mesela, kaplama, zırhlama ve tampon tabaka kaplama
doldurması gibi.

HİZMET HAKKINDA BAZI GÖRSELLER

Lashing Hizmetini Kim Yapar ?

Lashing işlemi Türk Ticaret Kanunu ve Incoterms 2010 kurallarına göre satıcı yani gönderici tarafından yapılmak mecburiyetindedir. Bu işlem eşyanın hazır olduktan sonra ambalajlanması esnasında gerçekleşir. gönderen, eşyayı zarar ve ziyadan koruyacak şekilde ambalajlamak mecburiyetindedir. Ayrıca gönderici, eşyanın boşaltım sırasında meydana gelecek hasarı engellemek adına işaretleme yapması gerekiyorsa bu işaretlemeyi de yapmak mecburiyetindedir ki bunu mal yüklenirken yapar.

Ofisimizi ziyaret ederek veya Telefon , mail yoluyla 7/24 bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Whatsapp hattımız dan da bilgi aktarımı sağlayabilirsiniz.

2013 yılından bu yana kurumsal ve öncü adımlarla sektörümüze yön vermeye devam ediyoruz.

X